"

Poranna grupa lowenowska – Warszawa

Cykl 8 spotkań ćwiczeń lowenowskich, grupa poranna we środy. Warszawa. Prowadząca: Marta Poduch-Dunin. Start 8 września

Kategoria: