Poniżej nagranie pierwszych zajęć. A na spodzie strony nagranie drugich.

Najpierw słuchamy wykładu, potem ćwiczenia – ponieważ w ćwiczeniach są odniesienia do wykładu.

Wykład:

Ćwiczenia:
Ćwiczenia

7 marca, wykład:

7 marca, ćwiczenia: