Poniżej nagranie pierwszych zajęć. A na spodzie strony nagranie drugich.

Najpierw słuchamy wykładu, potem ćwiczenia – ponieważ w ćwiczeniach są odniesienia do wykładu.

Wykład:

Ćwiczenia:
Ćwiczenia

Nagrania drugich zajęć – 24 listopada

Wykład:

Ćwiczenia 24.11: